Có 1 kết quả:

qí chē

1/1

qí chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cycle

Một số bài thơ có sử dụng