Có 1 kết quả:

piàn zi

1/1

piàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swindler
(2) a cheat