Có 1 kết quả:

sāo luàn zhě ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a rioter