Có 1 kết quả:

sāo luàn zhě

1/1

sāo luàn zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a rioter