Có 1 kết quả:

sāo bāo

1/1

sāo bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) alluring
(2) showy
(3) flashy and enticing person
(4) painted Jezebel