Có 1 kết quả:

sāo rǎo

1/1

sāo rǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disturb
(2) to cause a commotion
(3) to harass