Có 1 kết quả:

sāo rán

1/1

sāo rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

turbulent

Một số bài thơ có sử dụng