Có 1 kết quả:

shuāng
Âm Pinyin: shuāng
Unicode: U+9A3B
Tổng nét: 21
Bộ: mǎ 馬 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨フ丶丶丶丶一ノ丶ノ丶ノ丶ノ丶ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

shuāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: túc sương 驌驦)

Từ điển Trần Văn Chánh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một giống ngựa tốt.