Có 1 kết quả:

yàn shāng

1/1

yàn shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to examine a wound or injury (typically for forensic purposes)