Có 1 kết quả:

yàn guāng

1/1

yàn guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optometry
(2) to examine the eyes