Có 1 kết quả:

yàn chāo qì

1/1

yàn chāo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money counter and counterfeit detection machine