Có 1 kết quả:

jīng tàn hào

1/1

jīng tàn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

exclamation mark ! (punct.)