Có 1 kết quả:

jīng huāng shī sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go pale in panic (idiom)