Có 1 kết quả:

jīng xiàn

1/1

jīng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to marvel at