Có 1 kết quả:

lǘ jū zi

1/1

lǘ jū zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

donkey foal