Có 1 kết quả:

Mǎ dīng lú

1/1

Mǎ dīng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Martin furnace
(2) open hearth furnace
(3) open hearth