Có 1 kết quả:

Mǎ dīng · Lù dé ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Martin Luther (1483-1546), key figure of the Protestant Reformation