Có 1 kết quả:

Mǎ Zhōng xī

1/1

Mǎ Zhōng xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ma Zhongxi, Ming writer (1446-1512), author of the fable 中山狼传 of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf