Có 1 kết quả:

Mǎ dàn

1/1

Mǎ dàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Matthan, son of Eleazar and father of Jakob in Matthew 1.15