Có 1 kết quả:

mǎ kè bǐ

1/1

mǎ kè bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marker (loanword)
(2) felt marker