Có 1 kết quả:

Mǎ gōng shì

1/1

Mǎ gōng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Makung city in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan