Có 1 kết quả:

Mǎ liù jiǎ

1/1

Mǎ liù jiǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Malacca or Melaka (town and state in Malaysia), also strait between Malaysia and Sumatra