Có 1 kết quả:

Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Strait of Malacca or Melaka