Có 1 kết quả:

mǎ lán huā ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) iris
(2) Iris tectorum