Có 1 kết quả:

Mǎ lì yà

1/1

Mǎ lì yà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Maria (name)
(2) Mary, mother of Jesus Christ