Có 1 kết quả:

mǎ lì jīn

1/1

mǎ lì jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tropical milkweed (Asclepias curassavica)