Có 1 kết quả:

mǎ dào chéng gōng ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to win instant success (idiom)