Có 1 kết quả:

mǎ lì

1/1

mǎ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

horsepower