Có 1 kết quả:

mǎ bó jùn

1/1

mǎ bó jùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

puffball (mushroom in the division Basidiomycota)