Có 1 kết quả:

mǎ bó jùn ㄇㄚˇ ㄅㄛˊ ㄐㄩㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

puffball (mushroom in the division Basidiomycota)