Có 1 kết quả:

Mǎ lè

1/1

Mǎ lè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mahler (name)
(2) Gustav Mahler (1860-1911), Austrian composer