Có 1 kết quả:

mǎ sháo

1/1

mǎ sháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wooden ladle