Có 1 kết quả:

mǎ kǒu tiě

1/1

mǎ kǒu tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tinplate
(2) tin (tin-coated steel)