Có 1 kết quả:

mǎ juàn

1/1

mǎ juàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stable