Có 1 kết quả:

Mǎ sài lú ㄇㄚˇ ㄙㄞˋ ㄌㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Maseru, capital of Lesotho