Có 1 kết quả:

Mǎ sài lú

1/1

Mǎ sài lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Maseru, capital of Lesotho