Có 1 kết quả:

Mǎ tài Fú yīn ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gospel according to St Matthew