Có 1 kết quả:

mǎ tóu

1/1

mǎ tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horse's head
(2) same as 碼頭|码头[ma3 tou2], pier