Có 1 kết quả:

Mǎ tóu xīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Horse's Head nebula