Có 1 kết quả:

mǎ tóu qín ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ ㄑㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

morin khuur (Mongolian bowed stringed instrument)