Có 1 kết quả:

mǎ tóu qín

1/1

mǎ tóu qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

morin khuur (Mongolian bowed stringed instrument)