Có 1 kết quả:

mǎ nǎi jiǔ

1/1

mǎ nǎi jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kumis
(2) horse milk wine