Có 1 kết quả:

Mǎ jiā jūn

1/1

Mǎ jiā jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Ma clique of warlords in Gansu and Ningxia during the 1930s and 1940s