Có 1 kết quả:

Mǎ jiā jūn ㄇㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Ma clique of warlords in Gansu and Ningxia during the 1930s and 1940s