Có 1 kết quả:

Mǎ ěr tā rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Maltese (person)