Có 1 kết quả:

Mǎ ěr kě fū guò chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Markov process (mathematics)