Có 1 kết quả:

Mǎ ěr zhā hè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Marjah, town in Helmand province, Afghanistan