Có 1 kết quả:

Mǎ ěr mò ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄇㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Malmo (Malmo city, of Sweden)