Có 1 kết quả:

Mǎ ěr mò

1/1

Mǎ ěr mò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Malmo (Malmo city, of Sweden)