Có 1 kết quả:

mǎ wěi sōng

1/1

mǎ wěi sōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Masson pine (Pinus massoniana, Chinese red pine, horsetail pine)