Có 1 kết quả:

Mǎ wěi shuǐ shī xué táng ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄕ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mawei River naval college, alternative name for Fuzhou naval college 福州船政學堂|福州船政学堂, set up in 1866 by the Qing dynasty