Có 1 kết quả:

mǎ wěi chuān dòu fu , tí bu qǐ lai ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄉㄡˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. like tofu strung on horsetail, you can't lift it
(2) fig. let's not talk of this (pun on 提[ti2])