Có 1 kết quả:

Mǎ shān ㄇㄚˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mashan county in Nanning 南寧|南宁[Nan2 ning2], Guangxi