Có 1 kết quả:

Mǎ bù duō

1/1

Mǎ bù duō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Maputo, capital of Mozambique (Tw)