Có 1 kết quả:

Mǎ dé lǐ

1/1

Mǎ dé lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 馬德里|马德里[Ma3 de2 li3], Madrid

Từ điển Trung-Anh

Madrid, capital of Spain