Có 1 kết quả:

mǎ fáng

1/1

mǎ fáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

horse stable